Ohlášky neděle 26.11.2023

  • ČKA – pobočka Praha 6 vás ve středu 29.11. v 19.30 zve na přednášku novinářky a humanitární pracovnice Petry Procházkové na téma Rozumět Rusku, rozumět Ukrajině.
  • V pátek 1.prosince odpadne výuka náboženství skupinky nejmladších dětí vedené Štěpánkou Ryšavou. Ostatní skupiny budou mít výuku jako obvykle.
  • Na první adventní neděli 3.prosince si přineste adventní věnce – při mši svaté je požehnáme.
  • Druhá zkouška sboru na adventní roráty bude v neděli 3.12. v 19 hodin
  • Boží příchody a naše útěky – tak se jmenuje adventní meditace o Božím pozvání k blízkosti, na kterou vás zveme ve středu 6. prosince. Koná se od 18 do 20 hodin zde v kostele. Po úvodním slovu o. Zdíka bude příležitost ke společné reflexi a svátosti smířeni. Zakončíme adorací v kapli.
  • Na konci církevního roku duchovní správa ústy otce Christiana děkuje všem, kteří/které se aktivně zapojují do služeb našemu společenství. Protože jmenovitý výčet by pro tuto vývěsku byl dlouhý (při mši zazněl, možno vyslechnout na záznamu na YouTube), zmiňujeme pouze funkce a služby:

lektoři náboženství, varhaníci, zpěváci, lektoři, akolyté, kostelníci, květinářky, webmaster a facebook, programy pro školy, pastorační a ekonomická rada, vedoucí kanceláře, pokladníci, vedoucí rytířů a indiánek, ministranti. Ačkoliv většinou uvedeno v mužském rodě, ve všech těchto službách působí i naše milé dívky a ženy. Jednomu každému a jedné každé bude ještě poděkováno osobně.

zpracoval Vít Grec