Ohlášky z neděle 15.10.2024

  • V pátek 20. října ve 20 hodin bude opět pravidelná modlitba se zpěvy z Taizé. Sejdeme se na ochozu u varhan. Zveme všechny stálé účastníky, ale i všechny vás, kdo byste se chtěli modlit a rozjímat v tichu, ale také se třeba naučit nějakou novou píseň.
  • Zveme příští neděli 22.října všechny ministrantky a ministranty a také všechny další, kteří by se do ministrování chtěli zapojit, na výlet . Půjdeme na Strahov, kde pro vás máme připraven bohatý program a hru. K dispozici bude i sportovní zázemí. V případě nepřízně počasí bude promítání filmu. Ukončení bude kolem 15.30 před Strahovským klášterem. Svačinu místo oběda a pití s sebou Bližší informace u Z. Peterky.
  • Rytíři se chystají na podzimní výpravu. Proběhne 16. – 19. listopadu, pojede se do Vrbatova Kostelce. Jsou zváni všichni kluci od 6 do 15 let. Další informace a přihlášky u vedoucích (J. Ibl, V. Rakovský)
  • Znovu zveme na farní výlet na Sázavu v sobotu 4. listopadu. Hlaste se u A. Vyskočilové nebo mailem na vojtech.ds@volny.cz.
  • Zveme vás na 23. Svatovojtěšský ples v sobotu 20. ledna 2024, který pořádáme ve spolupráci se sborem CČE v Dejvicích. Lístky v ceně 400 Kč (nezdražujeme) můžete koupit u V.Grece, P. Nováka a K. Kufové. Také je možno si je přijít koupit do farní kanceláře po předchozí dohodě přes mail vojtech.ds@volny.cz.

publikoval Vít Grec

Přejít nahoru