Ohlášky z neděle 1.10.2023

• V sobotu 20.1.24 bude opět oblíbený ekumenický farní ples, který pořádáme společně s bratry a sestrami ze sboru CČE Dejvice. Lístky budou v prodeji od příští neděle.
• Připomínáme konání farního výletu do Sázavského kláštera v sobotu 4.11. Odjezd autobusem od kostela v 9:00 cena 270 Kč, senioři a děti za polovic. Program je na vývěsce v kostele a na webových stránkách. Hlásit se můžete na mailu duchovní správy vojtech.ds@volny.cz nebo u Andrei Vyskočilové.
• B.Sedláčková nabízí možnost podepsat petici Národní rady osob se zdravotním postižením za zvýšení příspěvku na péči (státem poskytovaná a nyní již výrazně nedostačující sociální dávka). Petiční archy lze stáhnout ze stránek NRZP.CZ a odeslat na adresu rady nebo je podepsané předat B. Sedláčkové do 31.10.
Vysokoškolská mládež se bude scházet zde v kostele od 9.10. vždy v pondělí v 19 hodin pod vedením bohoslovce Jakuba Sobotky
Příprava na biřmování začne 15. 10. a bude pokračovat schůzkami každou neděli v 17 hodin zde v kostele. Zájemci se ještě mohou přihlásit, pokud tak neučinili, na mail P. Christiana (christian.p@centrum.cz)
• Naléhavě hledáme osobu, která by se ujala funkce pokladníka duchovní správy (správa hotovostní pokladny, evidence sbírek, proplácení výdajů za nákupy v hotovosti) časová dotace cca jedna hodina týdně. Blžší informace poskytnou členové ekonomické rady (A. Vyskočilová, P. Novák, M. Hrdličková, J. Witzany), u nich nebo u P.Christiana se také můžete přihlásit.
• Ve středu 4. října začíná v Římě biskupská synoda o synodalitě, která připraví podklady pro závěrečné zasedání, které bude za rok. Myšlenky papeže Františka k synodě a procesu synodality najdete v textu na našem webu v rubrice Kázání, promluvy, inspirace, modlitby. Protože se jedná o zásadní období pro další směřování církve, vyzýváme vás, abyste se po dobu trvání synody , tj. po celý měsíc říjen každý den pomodlili na úmysl synody jednou modlitbu Zdrávas Maria.

připravil Vít Grec

Přejít nahoru