Stručná zpráva ze schůze Ekonomické rady společenství sv. Vojtěcha

Ekonomická rada (ER) na svém jednání 2.6.2023 projednala a schválila zprávu o hospodaření za rok 2022. ER dále prozkoumá možnosti benefitů za dobrovolné služby pro společenství (lektoři náboženství, vedoucí Indiánek a Rytířů, kostelník, kancléř duchovní správy, květinářky, varhaníci atd.) ER je srozuměna s tím, že bude nutné najít odpovědnou osobu za vedení účetnictví a za vedení pokladny. Informace o cenách inzerce v časopisu „Šestka“ budou předány farní radě. ER se zabývala také návrhem dokumentu VIZE 2030.
za ER Andrea Vyskočilová
Přejít nahoru