Ohlášky na neděli 10.9.2023

  • mše ve všední dny začínají v pondělí 11.9.
  • výuka náboženství začíná v pátek 22.9., více informací na stránce Náboženství, kde je také přihláška ke stažení
  • začalo setkávání mládeže 13 – 18 let – pravidelně v po od 18.30 
  • zájemci o přípravu na svátost biřmování se mohou přihlásit písemně na mail otce Christiana christian.p(zavináč)centrum.cz; schůzky budou pravidelně v neděli v 17.30; termín biřmování  květen 2024
  • prosíme lektory a zpěváky, aby se přihlásli ke službám a zapsali se do tabulky služeb nejlépe až do konce roku. Zároveň vybízíme zájemce o službu lektora, aby se přihlásili Martinu Janečkovi.
  • příští neděli 17.9. vás zveme k účasti na akci Do kostela na kole ( Pořádá ekologická sekce ČKA a další) nebo jinými slovy do „do kostela jinak než autem“. Vyjádříte tak svůj vztah k životnímu prostředí a upevníte svoji fyzickou zdatnost. 
  • Začínají zkoušky Katedrálního dětského sboru – oddělení sv. Vojtěch. Malé zpěvačky a zpěváci se scházejí vždy v pondělí v 16 hodin u klavíru v dětské lodi. Zájemce zveme na náslechové hodiny, které budou první dva týdny.
  • V pátek 15.9. ve 20 hodin bude na ochozu u varhan modlitba se zpěvy z Taizé. Srdečně vás zveme.

publikoval Vít Grec

Přejít nahoru