Svatodušní vigilie v sobotu 27. května

sobotu večer od 20:30 jste srdečně zváni do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově na vigilii svatodušní s komunitou bratří premonstrátů, s bohoslovci a (veřím, že nejenom) mládeží od sv. Vojtěcha v Dejvicích, kterou povede P. Christian Pšenička.

Večer plný modlitby, zpěvu a rozjímání vám po své loňské zkušenosti vřele doporučuji. Těšíme se na vás.

Vít Grec