Pozvánka na pouť k uctění památky kard. Berana- neděle 14.5.

Zveme vás na pouť k uctění památky kardinála Berana, která proběhne v neděli 14. května. Jednou zastávkou této pouti je mše svatá v našem kostele v 9.30. Pěší putování potom pokračuje do Strahovské baziliky a konči v katedrále u hrobu kard. Berana.

Bližší informace najdete v tomto LETÁČKU

-vgr-