ohlášky z neděle 16.4.2023

Pořad bohoslužeb v nadcházejícím týdnu je jako normálně – mše svatá v pondělí a ve středu v 17.30, v úterý ve 12 h fakultní mše svatá zde  v kostele

21 dubna  v pátek bude ve 20 h modlitba Taize
22 dubna v 10 h v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude slavnostní eucharistie na oslavu 1050 let Pražského biskupstvi
22 dubna sobota 14 h kurz lektorů zde v kostele. Jsou zváni všichni aktivní i potenciální lektoři
5 – 8 května  proběhne vvýprava indiánek na faru v Dražicích u Tábora. Zveme všechna děvčata od 6 do 16 let. Informace u Julie Tesařové a Josefiny Vopařilové. 

13 května  bude brigáda v Drastech na stavbě kláštera sester karmelitek. Je to výborná příležitost jim pomoci a přitom poznat další lidi z našeho společenství – bližší informace budo včas sděleny. organizuje Marie Kubíková
28 května odpoledne bude výlet (nejenom) rodin na Levý Hradec  Bližší informace Marie Kubíková

připravil Vít Grec

 

Přejít nahoru