Život Boha koluje v žilách lidstva

Naslouchejme srdcem slovům papeže Františka: „V Betlémě objevujeme, že život Boha koluje v žilách lidstva. Pokud to přijmeme, příběh se změní pro každého z nás. Protože když Ježíš změní naše srdce, středem života už není moje hladové a sobecké já, ale On, kdo se narodil a žije z lásky.“

Požehnané Vánoce !