Prosíme dodržujte všechna platná hygienická opatření pro účast na bohoslužbách

Vzhledem k opět sílící intenzitě pandemie COVID-19 vás žádáme, abyste během celého pobytu v kostele při jakékoliv příležitosti dodržovali níže uvedená pravidla.

Platná hygienická opatření pro bohoslužby aplikovaná v kostele sv. Vojtěcha

naposledy aktualizováno 1. listopadu 2021

Bohoslužby a podobná náboženská shromáždění se mohou konat, je při nich třeba dodržovat hygienická opatření.  

Přítomní musí mezi sebou dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, s výjimkou členů jedné domácnosti.   Prosíme obsazujte židle s vynecháním místa ideálně „šachovnicově“ a využijte i boční lodě a zejména ochoz

V kostele platí povinnost mít nasazený respirátor po celou dobu konání bohoslužby.  Ekvivalentem respirátoru je rouška z nano materiálu s filtrační účinností vyšší než 95% (FFP2, KN95) – nikoliv rouška zdravotnická nebo textilní.

Respirátor musí zakrývat ústa i nos

Účastníci si před vstupem do vnitřních prostor musí vydezinfikovat ruce.

Pokud nejste členy jedné domácnosti, při pozdravení pokoje si nepodávejte ruku. Pozdravte se jiným vhodným způsobem

 

Dovolena je také individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jednotlivec (např svátost smíření) nebo jedna rodina, která sdílí společnou domácnost.

 

Přejít nahoru