Pozdrav Vánoční

Z růže kvítek vykvet nám …

Radujme se !
Irena Brožová