Zápis ze zasedání Svatovojtěšské rady dne 7.12.2020

Zápis z jednání rady si můžete přečíst zde.