Aplikace pravidel PES v kostele sv. Vojtěcha

Milé sestry, milí bratři, 

Jsme rádi, že se stále můžeme scházet v kostele ke slavení eucharistie. Velmi nám leží na srdci, abyste se v kostele cítili co nejbezpečněji, a to i s ohledem opět se zhoršující situaci. K tomu jsme na Pastorační radě na základě vládou vydaných pravidel Protiepidemického systému zpracovali pokyny, které shrnují zásady pro návštěvu kostela. Prosíme, seznamte se s nimi a dodržujte je.  Zvláště bych chtěl požádat o dodržování rozestupů a využití všech prostor kostela. Za tím účelem byla nedělní přihlašovací tabulka upravena tak, že jednotlivé segmenty kostela (hlavní loď , kaple, levá loď a balkon) jsou barevně odlišeny. Při příchodu do kostela pak prosím zaujměte místa  ve vámi zapsané části. Děkujeme.

Pravidla PES pro kostel sv. Vojtěcha

Přeji vám pokojný zbytek adventu

Za Pastorační radu Vít Grec