Ohlášky 27. 9. 2020

Dnešní sbírka je určena na církevní školství.
Zítra, o slavnosti sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa, jsou v katedrále mše svaté v 7:00, 8:30, 10:00 a v 18:00 hod. Poutní mše svatá ve Staré Boleslavi je v 10:00 hod. V našem kostele mše svatá v pondělí nebude.
Pravidelná mše sv. zde bude ve středu v 17:30 hod. a pak v neděli v 9:30 hod.
Další program:
V pátek v 15:30 hod. náboženství a od 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Přejít nahoru