Aktuální opatření v našem společenství

Vážení a milí svatovojtěšští,

posílám vám všem pozdrav a přeji dobrou mysl, naději a odvahu do těchto týdnů!

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením musíme v životě našeho společenství znovu uplatnit některá protiepidemická omezení. Platí do odvolání:

Na nedělní bohoslužby se od neděle 11. 10. 2020 včetně, prosím, přihlaštepříslušném odkazu na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit nepřekročení počtu 100 účastníků. Vy, kteří nemáte přístup k počítači a internetu, přijďte bez obav, počítáme i s Vámi.

V kostele zachovávejte již obvyklá pravidla: zaujměte místa k sezení, udržujte rozestupy (netýká se rodin a lidí žijících ve společné domácnosti), používejte roušky, u vchodu také dezinfekci.

Nedělní bohoslužby budou v našem kostele od 11. 10. 2020 včetně dvě: v 9:30 (počítá se s větší účastí rodin s dětmi) a v 11:00.

– Bohoslužby budeme prozatím slavit bez společného zpěvu, alespoň však za doprovodu varhan a se sólovým zpěvem kantora (Gloria, žalm, aleluja,…).

Eucharistii přijímejte v čase epidemie, prosím, na ruku a nikoliv do úst (nevyhnutelný blízký kontakt podávajícího s ústní dutinou a dechem přijímajícího přináší mnohem větší riziko přenosu případné kapénkové infekce i na ostatní přijímající) – nechápejte to, prosím, jako omezování projevů zbožnosti, jde tu jen o ochranu našich zranitelných bratří a sester.

Všednodenní bohoslužby a pravidelné slavení svátosti smíření pokračuje normálně, se zachováváním obvyklých pravidel (roušky, rozestupy, dezinfekce).

Návštěva kněží u nemocných je z naší strany možná, neváhejte se na nás obrátit (P. Jan tel. 608/208725; P. Christian tel. 777/317331)

Nekonají se setkání u farní kávy ani uvnitř kostela ani před ním.

Výuka náboženství se považuje za školní výuku a běží dál, děti i učitelé používají roušky a dezinfekci.

Ostatní setkávání a aktivity v rámci svatovojtěšského života se mohou konat jen při zachování obecných norem: maximálně 10 osob při akcích uvnitř, maximálně 20 osob při akcích venku. Organizátory všech našich různých setkání proto prosím, aby mě – pokud už tak neučinili – kontaktovali, abychom se mohli konkrétně domluvit.

 

Vyřizuji vám všem pozdravy a povzbuzení od otce arcibiskupa Dominika a otce biskupa Zdenka. Těším se na vás a přeji požehnané dny,

Váš P. Jan

Přejít nahoru