Dlouhá Bílá sobota – text P. Aleše Opatrného k rozjímání

Milí přátelé svatovojtěšští,

Přikládám zase jeden svůj „zbožný text“, který není k Bílé sobotě jako
takové, ale k životu bez liturgie a s nebezpečím, pokud někdo bude mít
chuť si ho přečíst a případně popřemýšlet.
Pán s námi všemi!
P. Aleš

Přejít nahoru