Mimořádný pastýřský list plzeňského biskupa Mons. Tomáše Holuba

Plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub vydal Mimořádný pastýřský list k problematice koronaviru dne 22. března 2020. Plné znění listu naleznete na webu plzeňského biskupství 

Přejít nahoru