Program Svatého týdne

Velikonoce 2015 u svatého Vojtěcha

 

29. března: Květná neděle – mše sv. s žehnáním ratolestí

                                                                                 a průvodem v 9:30 hod.

 30. března: pondělí Svatého týdne: 17:30 mše sv.

  1.dubna: středa Svatého týdne: 17:30 mše sv.

  2. dubna: Zelený čtvrtek – mše sv. na Památku Večeře Páně v 19:30 hod.

  3. dubna:  Velký pátek – obřady na Památku Utrpení Páně v 17:30 hod.

   4. dubna: Bílá sobota – denní modlitba církve v 8:00 hod.

                          velikonoční vigilie ve 21:00 hod.

  5. dubna: Neděle Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. v 9:30 hod.

                                                                                           s žehnáním pokrmů

 

  6. dubna: Pondělí velikonoční – mše sv. v 9:30 hod.

 

Příležitost ke svátosti smíření: 

30. března – pondělí  –  16:00 – dětí do 10 let

30. března – pondělí  –  18:00 -dospělí

  1.dubna –  středa  –  18:00 – mládež

  1.dubna – středa  –  19:00 – dospělí

  4. dubna –  sobota  –  9:00-11:00 – dospělí