Ohlášky 22. března

Pořad bohoslužeb v týdnu: pondělí mše sv. v 17:30 hod.

Na středu připadá Slavnost Zvěstování Páně. Mše sv. bude také v 17:30 hod.

Příští neděli je pak Květná neděle: mše sv. v 9:30 hod. začne svěcením ratolestí a slavnostním průvodem. Prosíme, abyste si ratolesti přinesli s sebou.

Program Svatého týdne, včetně časů udílení svátosti smíření je na nástěnce a byl také uveřejněn ve Vojtíku.

 

Ještě k programu tohoto týdne:

V pátek je v 15:30 náboženství

                     v 16:30 schůzka rytířů a schůzka indiáínek