Ohlášky 18. ledna

Výsledky Tříkrálové sbírky:

sv. Vojtěch 45 455,- jako farní či kostelní společenství jsme v Praze na 15 místě.

Mše svaté v týdnu: pondělí 17:30 hod.

                                        středa 17:30 hod

                                        neděle 9:30 hod.

 

Další program: pátek 15:30 náboženství

                                     16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

 

Pozvánka do katedrály:

Čtvrtek 18:00 rekviem za biskupa Ant. Podlahu a pak v Mladotově domě přednáška o něm.