Ohlášky 11. ledna

Dnešním dnem končí vánoční doba.

V týdnu budou mše svaté v obvyklém pořádku, tj. pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod a v nedělí v 9:30 hod.

 Další program:

Pátek v 15:30 náboženství

                  16:30 schůzka rytířů a schůzka indiánek

                 20:00 modlitba Taizé