Ohlášky 14. září 2014

Program:

v pondělí 15.9. v 16:00 hod. svátost smíření pro děti do 10 let.

ve středu 17.9. v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež

v pátek 19.9(do 15:30 bude omezen příjezd do ulice Kolejní!)

v 15:30 hod. zahájení výuky náboženství

16.30 rytíři a indiánky

20:00 modlitba Taizé

 v sobotu 20.9. Zveme všechny farníky na společnou pouť na Budeč. Sraz  na vlakové zastávce Praha-Podbaba v 8:35, pěšky cca 8 km, mše svatá na Budči v 11:45, pěšky na Okoř – oběd, návrat do 17:30 linkovým autobusem.

Všednodenní mše svaté začnou od 22. září.