Program Duchovní správy u sv. Vojtěcha – podzim 2014

Přinášíme přehled aktivit Svatovojtěžského společenství pro podzim 2014. Prosíme věnujte pozornost aktualizacím, protože se mohou vyskytnou změny jednotlivých programů.

Výročí 20 let od založení svatovojtěžského řádu viz

Farní pouť na Budeč viz

Vyučování náboženství každý pátek od 15:30 do 16:15

Zahájení 19.9.2014                               

Výuka nebude 30.10.,30.1.

Schůzky rytířů a indiánek každý pátek od 16:30 do 18:00

Schůzky nebudou 30.10 a 30.1.

Setkání maminek každou druhou středu dopoledne v prostorách kostela sv. Vojtěcha. Zahájení ještěbude upřesněno.

Svátost smíření pro děti do 10 let

Po prázdninách: pondělí 15.9. v 16:00

Před Vánocemi: pondělí 15.12. v 16:00

Svátost smíření pro mládež

Po prázdninách: středa 17. 9. v 18:00

Před Vánocemi: středa 17. 12. v 18:00

87. výročí posvěcení kostela neděle 9.11. 9:30 mše sv. + FARNÍ DEN

Mikulášská nadílka: pátek 5.12. od 16:00

Adventní duchovní obnova sobota 6.12. od 9:00 do 13:00

Svátost smíření pro dospělé před Vánocemi           

středa   17.12. od 19:00

pondělí 22.12. od 18:00

středa   24.12. od 9:00 do 11:00

Setkání s komunitou Taizé 29.12 – 2.1. 2015 viz