Ohlášky 2. února

     V příštím týdnu budou bohoslužby v obvyklém pořádku,

tj. pondělí 17:30 hod, středa 17:30 hod a v neděli 9:30 hod.

 Pozvánka:

příští pátek a sobotu zde bude duchovní obnova s komunitou blahoslavenství. Na nástěnce a v předsíni jsou plakátky i s pokyny, protože je třeba se přihlásit.