Ohlášky 26. ledna 2014

3. neděle v mezidobí

Mše svaté:

neděle 2. 2. mše svatá v 9.30 ze Svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnic). Hlavní celebrant biskup Mons. Karel Herbst. Po této mši svaté farní káva.

pondělí a středa v 17.30 hod.

V neděli 26. 1.

  • od 17.30 eucharistická adorace spojená s modlitbou za Ukrajinu.
  • od 18.00 domluva mladých na pouť do Taize

V pátek 31. 1.

odpadá výuka náboženství i rytíři a indiánky vzhledem k pololetním prázdninám.

Zpovídání

ve všední dny po mši svaté od 18 hod.

Přejít nahoru