Svatovojtěšský řád

Raspenava
Souboj rytířů

Základní informace

Řád Svatovojtěšských rytířů je mládežnické společenství pro všechny kluky od šesti do patnácti let při Duchovní správě u kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích. Našim hlavním cílem je rozvoj týmového ducha a smyslu pro čest, jakou nacházíme u opravdových rytířů. A také společně strávený čas s přáteli v krásném prostředí.

Řád byl založen 9. září 1994. V současné době se každý týden se scházíme v pátek od 16:30 do 18h v kostele sv. Vojtěcha. V průběhu roku se vyráží na dvě vícedenní výpravy – podzimní na konci října a jarní většinou počátkem května. Vrchol celého roku představuje zhruba desetidenní tábor, který se již třetím rokem koná na konci srpna. Tábor, výpravy i některé schůzky jsou zasazeny do středověkého prostředí. Přihlásit se může každý.

Představení řádu (kontakty)

Přestavení řádu

Velmistr: Tomáš Zavadil – 605 130 342, tomaskarelzavadil(zavináč)gmail.com

Kancléř: Daniel Witzany – 702 887 988

Mistr: Kryštof Verner – 776 663 274

Setník: Štěpán Chrást – 732 934 172

Herold: Prokop Vopařil

Hejtmani: Tomáš Havlík a Matyáš Poledníček

 

Řádové hodnosti

Při příchodu do řádu jsou nejmladší členové (prokážou-li své schopnosti v bitvě i mimo ní) pasováni do hodnosti strážce. S touto hodností je spojena především péče o vlajku a hájení cti své skupinky. Skupinky jsou tři (modrá, žlutá, červená) a každou vede jeden kaprál – vedoucí skupinky, kterého v případě nepřítomnosti zastupuje jeden nebo více podkaprálů.

Prokáže-li se rytíř jako schopný a zodpovědný, je po čase povýšen na hejtmana. Hejtmani jakožto mladší vedoucí plní úkoly zadané zejména setníkem, který je jakýmsi kaprálem pro hejtmanstvo. Speciální postavení má potom řádový herold, který se od běžného hejtmana odlišuje povinností starat se o řádové ceremonie a uchovávat řádové listiny.

V čele řádu pak stojí Rada. Členy Rady jsou jednak mistři, potom kancléř jakožto zástupce vedoucího Řádu, a velmistr, který je hlavou celého Řádu. Rada společně řídí chod celého Řádu, skrze setníka zaměstnává hejtmanstvo a dohlíží na hladký chod připraveného programu.

Letní tábor 2016 více zde.

Oslavy dvacátého výročí od založení řádu

V soboru 13. září 2014 proběhly velkolepé oslavy výročí dvaceti let od založení svatovojtěšského řádu. Fotografie můžete shlédnout na http://vernysen.rajce.idnes.cz/Rytiri_20_let.

 

 

Přejít nahoru