Česká křesťanská akademie

Rubrika pro vkládání příspěvků ohledně ČKA

Česká křesťanská akademie

Tematický večer ČKA – POUŽIJ A (NE)VYHOĎ

Srdečně vás jménem České křesťanské akademie zveme na tematický večer POUŽIJ A (NE)VYHOĎ v duchu encykliky papeže Františka „Laudato si“. Naším vzácným hostem bude Soňa Jonášová, zakladatelka a ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Během večera se budeme zamýšlet nad tím, čím vším plýtváme a co se dá v našem životě daleko lépe využít a ještě přitom […]

Česká křesťanská akademie

Přednáška České křesťanské akademie

Jménem České křesťanské akademie bych vás chtěla pozvat na diskusi Mons. Tomáše Holuba s Martinem Ocknechtem na téma Válka na Ukrajině a křesťanský postoj, která se bude konat 21. března v 19:30 v Pastoračním středisku. Diskuzi bude moderovat Martin kroupa (Post Bellum). Odkaz na plakátek je zde: plakatek_Holub_Ocknecht_Ukrajina_107

Česká křesťanská akademie

Promítání filmu

Dovolte mi, abych Vás jménem České křesťanské akademie pozvala na promítání filmu s názvem Papež František, který drží slovo v pondělí 10.2. 2020 v 20:00 v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6. Odkaz na plakátek s bližšími informacemi: plakatek_film_papez_Frantisek_104

Česká křesťanská akademie

Promítání filmu

Dovolte mi, abych Vás jménem České křesťanské akademie pozvala na promítání filmu Pasažéři ve čtvrtek 16.1. 2020 v 19:00 v Kasárnách Karlín – Prvního pluku 20/2, Praha 8. Odkaz na webové stránky s bližšími informacemi:  https://www.kasarnakarlin.cz/node/1323 Odkaz na plakátek: plakatek_Rakovsky_film_103

Česká křesťanská akademie

Přednáška České křesťanské akademie

Dovolte mi, abych Vás jménem České křesťanské akademie pozvala na přednášku na téma: Pevný bod v tekuté době – současnost očima psychiatra. Přednášejícím bude MUDr. Radkin Honzák, CSc., psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog. Přednáška se uskuteční v pondělí 20. 1. v 20:00. Odkaz na plakátek zde: plakatek_Honzak_102

Česká křesťanská akademie

Přednáška České křesťanské akademie

Dovolte mi, abych Vás jménem České křesťanské akademie pozvala na přednášku na téma: Paliativní péče – dobrý život s těžkou nemocí.  Přednášejícím bude MUDr. Ondřej Kopecký, anesteziolog a vedoucí lékař Centra paliativní a podpůrné péče VFN. Přednáška se uskuteční v pondělí 25. 11. v 20:00. Odkaz na plakátek zde: plakatek_Kopecky_101

Přejít nahoru