Den pro farnost

Milí přátelé, 
 
v neděli 3. 4. 2022 nejezděte na chatu, zůstaňte v Praze!
 
Budeme mít DEN PRO FARNOST.
 
Začínáme mší svatou, následovat bude farní kavárna speciál. 
Posilněni kávou a něčím dobrým přejdeme k prvnímu bloku – 
I. financování života a aktivit našeho společenství. 
Následovat bude oběd u vás doma. 
Společně se zase potkáme odpoledne v 15 hodin na druhém bloku – 
II. rozprava nad výsledky našich synodálních skupin. 
Konec plánujeme na 17:30. 
 
Na všechny se těšíme!