Farní kafe pro Ukrajinu

V neděli se během farního kafe vybralo 12104 Kč na pomoc Ukrajině. Všem dárcům velké díky!

Přejít nahoru