Bez Ducha Svatého je Bůh daleko

“Bez Ducha Svatého je Bůh daleko, Kristus zůstává v minulosti, evangelium je mrtvá litera, církev je pouhá organizace, autorita je nadvláda, misie je propaganda, bohoslužba je jen vzpomínka, křesťanské chování je otrocká morálka.

Avšak s Duchem Svatým je vesmír povýšen a sténá v porodních bolestech, neboť rodí Království, Vzkříšený Kristus je mezi námi, evangelium je životodárná moc, církev je znamení společenství Nejsvětější Trojice, autorita je osvobozující služba, misie jsou letnice, liturgie je památka a předjímání, lidské jednání je zbožštěno.”

Metropolita Ignacius z Latakie

Přejít nahoru