Misijní koláč

V rámci 95. Světového dne misií se také v našem kostele uskutečnil Misijní koláč. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se aktivně k této akci připojili. A bylo vás opravdu spousta. 
Někdo přinesl malou krabičku, někdo celý plech, další několik krabic – všem patří veliké díky.
Počasí nám bylo nakloněno, a tak jsme mohli před kostelem rozprostřít několik stolů. 
Na ty jsme vyskládali dobroty na prodej a pak už jsme jen čekali, co si kupující vyberou a odnesou
domů ke kávě či na snídani. 
Vaše štědrost byla veliká. Po vyprodání všeho napečeného a sečtení všem vybraných financí jsme se zastavili 
na částce 15 136,- Kč. Ta byla zaslána na účet Papežského misijního díla. 
Děkuji také všem, kteří pomáhali s prodejem, přípravou stolů a závěrečným úklidem. 
 
Hana Rakovská za organizaci
 
P.S.: prodávalo se tak rychle, že jsme letos nestihli žádnou fotografii, ale bylo to hezké
 
Přejít nahoru