Od neděle 22. 11. s vděčností opět slavíme eucharistii!

Milí bratři a sestry,

mám pro vás všechny radostnou zprávu!

Vzhledem k uvolňujícím se protiepidemickým opatřením můžeme v našem kostele sv. Vojtěcha opět začít pravidelně slavit eucharistii.

Tuto neděli, tedy 22. listopadu 2020, bude kostel otevřen od 8:30 do 11:30 a mše svatá bude sloužena v boční kapli sv. Vojtěcha poprvé v 8:30, pak znovu v 9:30 a potřetí v 10:30. Pokaždé se jí může účastnit nejvýše 15 osob – proto se prosím zapište a použijte k tomu následující odkaz.

Během celého nedělního dopoledne však bude v hlavní lodi kostela zároveň možnost osobní modlitby a individuálního svatého přijímaní pro všechny, kteří se už nevejdou do kaple na mši svatou.

Ve zpovědní místnosti vpravo od vchodu bude možné přijmout svátost smíření.

V následujících všedních dnech již budou bohoslužby jako obvykle: v pondělí a ve středu od 17:30 vždy mše svatá a po ní možnost přijmout svátost smíření.

Program v příštích dnech budeme eventelně upravovat podle aktuálně platných pravidel a konkrétních potřeb našeho společenství.

 

Radost z Hospodina je naše síla!

 

Požehnanou neděli Krista Krále vám všem ze srdce přejí P. Jan, P. Christian a jáhen Martin

 

Přejít nahoru