Dary pro kostel

Milé sestry, milí bratři,

V návaznosti na výzvu Víta Grece týkající se nedělních sbírek bychom Vás rádi upozornili na zprovoznění formuláře „Chci darovat!“ na našich webových stránkách.

Prostřednictvím tohoto formuláře můžete zadat částku daru a další potřebné údaje tak, aby vám mohlo být automaticky po obdržení daru na konci roku vystaveno potvrzení pro daňové účely.

Tímto způsobem můžete taktéž duchovní správě dát vědět o vašem záměru poskytnout větší jednorázový dar nebo pravidelný příspěvek na určitý účel vyhlášený naším společenstvím, což umožní lepší finanční plánování.

V době omezeného provozu kostela je však neméně důležitý i příspěvek na běžné provozní výdaje (energie, úklid, údržba, cca 30 tis. Kč měsíčně), které jsou za normálního provozu hrazeny z nedělní sbírky. I v tomto případě můžete před zasláním daru na účet 331341061/0100 využít formuláře pro získání potvrzení pro daňové účely.    

Děkujeme!

Za ekonomickou radu Svatovojtěšského společenství, Jiří Witzany