Kostel sv. Vojtěcha – opatření k 24.10. 2020

Aktuální program kostela sv. Vojtěcha

S ohledem na aktuální protiepidemická opatření z 22. 10. 2020 (viz www.vlada.cz) je do odvolání upraven provoz našeho kostela takto:

  • Nemohou se konat veřejná setkání a programy duchovní správy.
  • Nekonají se běžné veřejné bohoslužby – mohou zde však proběhnout svatby a pohřby (do 10 účastníků).
  • V době obvyklých bohoslužeb (neděle 9:00 –11:30, pondělí a středa 17:00 – 18:30) je kostel sv. Vojtěcha OTEVŘEN k osobní modlitbě, k individuálnímu kontaktu s knězem a k přijetí svátosti smíření, eucharistie a pomazání nemocných.
  • Setkání s knězem mohou probíhat jen jednotlivě – je pro ně vyčleněna boční kaple sv. Vojtěcha a zpovědní místnost u vchodu.
  • Při individuální návštěvě kostela je třeba zachovávat obecná pravidla, která platí na veřejnosti: použít roušku, dezinfikovat si ruce, zachovat odstup alespoň 2 m od dalších osob, vydat se do kostela ve skupině mohou nejvýše 2 osoby – omezení počtu shromážděných osob se však nevztahuje na rodiny a členy společné domácnosti – ti se považují dohromady vždy za 1 účastníka.
  • Kontakt s kněžími a osobní duchovní služba je i nyní možná – jsme k dispozici! V případě potřeby se na nás obraťte na tel. čísle +420/608/208 725 (P. Jan Kotas, P. Christian Pšenička).
  • Povzbuzujeme všechny ke společným modlitbám v rodině, inspiraci najdete na stránkách www.liturgie.cz
  • Přenosy bohoslužeb je možné sledovat prostřednictvím vysílání Televize Noe, Radia Proglas nebo na internetové stránce www.mseonline.cz

Myslíme na vás všechny v modlitbě a přejeme vám požehnanou Boží neděli!

Vaši P. Jan, P. Christian a jáhen Martin

Přejít nahoru