Svatovojtěšské společenství se modlí s papežem Františkem

Papež František vyzval věřící křesťany všech denominací v době virové pandemie ke společné modlitbě Otče náš  25. března 2020 ve 12:00 hodin. Mnoho z nás, farníků od svatého Vojtěcha, se k této modlitbě připojilo.

Ti z Vás, kteří by chtěli modlitbu vyslechnout znovu, naleznou ji na webu Svatého stolce, zde.

V modlitbě pokračujeme i v dalších dnech, spíše v poledne, ale i v jiném čase, pokud v poledne nemůžeme. Tak jsme v modlitbě propojeni se světovou církví a také navzájem, uvnitř našeho společenství. Zkuste se i Vy připojit.

K modlitbě připojujeme naše úmysly:

Za nejvíce postižené oblasti pandemie 

Za uzdravení pana biskupa Karla Herbsta

Za nemocné a jejich blízké

Za oběti a jejich blízké

Za naše společenství

Za zdravotníky (lékaře, sestřičky, ostatní personál)

Za ty, kteří rozhodují

Za výzkumné pracovníky, aby nalezli rychlé testy, léčbu i očkovací látky

Za zachování občanské svobody a otevřené společnosti

Za ty, kteří se kvůli pandemii dostávají do hmotné nouze

Za staré a osamělé lidi a za ty, které úzkost a deprese zahání do kouta

Za náš národ, jehož osud tolik ležel na srdci kardinálu Beranovi

Papež František při modlitbě Otče náš. Zdroj: web Svatého stolce
Přejít nahoru