Ohlášky 1. 3. 2020

V nadcházejícím týdnu jsou bohoslužby v obvyklém pořádku, tj.: pondělí a středa v 17:30 hod. a neděle v 9:30 hod.

Další program:
Ve středu začne setkávání, které minulý týden avizoval P. Christian: Bude to modlitební setkání nad Božím slovem pod názvem „Dej hlas slovu“. Zahájení je v 19:00 hod. předpokládaný konec ve 20:30 hod. Na setkání je třeba vybavit se: brýlemi, vlastní biblí a otevřeností pro vedení Pánem Bohem.

V pátek bude od 15:30 hod. náboženství a od 16:30 hod. schůzka indiánek a schůzka rytířů.

Dnes po mši svaté bude zahájena příprava dětí na první přijetí svátosti smíření. Děti i jejich rodiče se sejdou na jevišti. Pokud jste děti ještě nepřihlásili, nic se neděje, přijďte s nimi teď.