„Dej hlas slovu“

„Dej hlas slovu“

Modlitební setkání nad Božím slovem

Kdy? Poprvé ve středu 4.3. v kostele sv. Vojtěcha, 19 – 20.30 hod.

Program? Uvedení do společné modlitby nad Božím slovem

Co s sebou? Vlastní Bible, otevřenost pro vedení Pánem Bohem

Otče,

vylej svého Ducha na svůj lid

a daruj nám

nový pohled na Tvou slávu,

nové zakoušení Tvé moci,

novou důvěru k Tvému slovu,

novou odevzdanost pro Tvou službu,

aby Tvoje láska rostla v našem středu

a aby přišlo Tvé království.

Skrze Krista našeho Pána.

Pro inspiraci… :

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/buh-v-nas-duch-svaty

Na setkání se těší

P. Christian

Přejít nahoru