Ohlášky 16. 2. 2020

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, v pondělí a ve středu mše svatá v 17:30 hod. a v neděli v 9:30 hod..
Další program:
V pátek 21. 2. ve 20:00 hod modlitba Taize
Vzhledem k tomu, že v nadcházejících dvou týdnech jsou postupně v Praze prázdniny, nebude náboženství ani 21. 2. ani 28. 2. 2020 a také nebude schůzka rytířů a schůzka indiánek.