Ohlášky 2. 2. 2020

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb, tj.: v pondělí a ve středu mše svatá v 17:30 hod. a příští neděli v 9:30 hod.

Další program:
Pátek v 15:30 hod. náboženství a v 16:30 hod schůzka rytířů a schůzka indiánek.

Přejít nahoru