Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka je jednou z mála možností, jak oslovit širokou veřejnost za účelem získání prostředků pro podporu charitativní činnosti. Čekala jsem na výsledky přepočtu jednotlivých pokladniček s tím, že jsem očekávala, že se nejvíce vybralo u nás při nedělí mši. Ale není to pravda. Nejúspěšnější byla jedna z pokladniček v terénu (naše stanoviště byla na Dejvické, Bořislavce a na Hradčanské). Tedy oslovit tímto způsobem veřejnost má opravdu smysl! Sbírka má již dlouholetou tradici a je širokou společností velice dobře přijímána. Letos jsme se rozhodli z části výtěžku, který z celkového objemu připadne nám, podpořit činnost Střediska charitních sociálních služeb U Sv. Vojtěcha, které zajišťuje služby pro seniory v Dejvicích. Zástupci střediska přijdou představit svoje projekty, které se nám díky sbírce podaří spolufinancovat. 

 

Být přímým, aktivním účastníkem sbírky pro mě byla obohacující zkušenost a vážím si podpory otce Jana a otce Christiána a všech, kteří se v pondělí večer aktivně zapojili! Velkým, pozitivním impulsem byl také zájem naší dcery, která se na sbírku těšila a velice mi pomáhala.  Postupně se k nám přidali další a díky jejich účasti se nám podařilo vybrat 34.696,- Kč. Věřím, že se příští rok zapojí více koledníků a výsledek bude ještě lepší! Jen pro zajímavost, ve farnosti u Sv. Matěje se podařilo vybrat 31.553,- Kč (společně se Suchdolem) a u Sv. Norberta ve Střešovicích 134.324,- Kč. Celkově je zatím sečteno 90% a současný výsledek sbírky činí 118.670.361,- Kč. 

 

Děkuji za zaslaná doporučení pro charitativní činnost! Všechny podněty budou projednány farní radou. 

Andrea Vyskočilová