Velikonoce 2017 u svatého Vojtěcha

Golgota
Golgota

9. 4. 2017  Květná neděle: 9:30 mše začínající žehnáním ratolestí a průvodem
10. 4. 2017 Pondělí Svatého týdne: 17:30 mše
12. 4. 2017 Středa Svatého týdne : 17:30 mše
13. 4.2017 Zelený čtvrtek: 19:00 mše na památku Večeře Páně
14. 4. 2017 Velký pátek: 15:00 velkopáteční obřady


15. 4. 2017 Bílá sobota: 8:00 Denní modlitba církve – Modlitba se čtením
a Ranní chvály;   první část křtu dospělých; 21:00  Velikonoční vigilie
16. 4. 2017 Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně: 9:30 mše; na závěr žehnání pokrmů
17. 4. 2017 Pondělí velikonoční: 9:30 mše

*************
Příležitost ke svátosti smíření:

Pondělí 3. 4.        16:00 – zpovídání dětí do 10 let;
Čtvrtek 6. 4.        18:00 – zpovídání mládeže a od 19:00 zpovídání dospělých
Pondělí 10. 4.      18:00 – zpovídání dospělých
Sobota 15. 4.       9:00 až 11:00 – zpovídání dospělých

 

Přejít nahoru