Ohlášky 8. února

          V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa mše sv. v 17:30 hod a v neděli v 9:30 hod.

 Opakujeme avízo:

 Příprava dětí na 1. přijetí svátosti smíření bude jako vždy v neděli po mši svaté.

Začneme 8. 3.

První přijetí této svátosti pak bude na Velký pátek 3. dubna v 15:00 hod.

Příprava dětí na 1. sv. přijímání bude od 17. 5. opět po nedělní mši. První svaté přijímání pak budeme slavit v neděli 14. června.

Děti, prosíme, přihlaste v sakristii.