Ohlášky 16. června

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb: pondělí a středa 17:30 hod., neděle 9:30 hod.

Další program:

V pondělí v 16:00 hod. svátost smíření pro děti do 10 let.

Ve středu v 18:00 hod. svátost smíření pro mládež

V pátek v 15:30 hod. se naposledy sejdou všechny skupiny na náboženství. Protože se uzavírá školní rok, bude v 15:30 mše svatá. Zvlášť na to upozorňujeme, protože bude dobře, když se všechny děti dostaví včas.  Samozřejmě se mše mohou zúčastnit i rodiče, či prarodiče, kteří sem děti vodí, resp. ostatní dospělí.

V pátek ve 20:00 hod. bude modlitba Taize.

V sobotu 22. 6. v 10:00 hod bude v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha kněžské svěcení. Pro naši arcidiecézi budou svěceni dva novokněží. Celé arcidiecéze je k této slavnosti zvána.

Pomoc postiženým povodněmi:

V neděli 23. 6. bude po mši svaté možnost přispět těm, kdo byli postiženi povodněmi. Duchovní správa odešle shromážděné peníze na konto České katolické charity.