Dětský list k neděli 27. května 2012 – Slavnost Seslání Ducha Svatého

Na stránky byl vložen dětský list připravený k neděli 27. května 2012 – Slavnost Seslání Ducha Svatého. Dětský list je možno stáhnout v sekci „dětský list“, kde jsou též další informace k tématu.

Přejít nahoru