Ohlášky 26. února

Minulou neděli byla sbírka „Svatopetrský haléř“. Vybralo se 10560 Kč. Všem dárcům Zaplať
Pán Bůh!

V týdnu bude obvyklý pořad bohoslužeb.

Další program:

Pátek v 15:30 náboženství
16:30 schůzka indiánek a schůzka rytířů

Sobota 3.3.: pro naše společenství je zde postní duchovní obnova od 9:00 hod. Zakončí mší
svatou od 12:00 hod. Průvodcem nám bude P. František Míček OPraem.

Příští neděli po mši sv. zahájíme přípravu na první přijetí svátosti smíření. Prosíme, přihlaste
děti v sakristii.

Pozvánka:
V pátek 2.3. v 18:00 bude sloužit pan kardinál Duka mši svatou ke cti sv. Anežky v klášteře
svaté Anežky. Ten den také mají všechny Anežky volný vstup na výstavu Svatá Anežka
Česká – princezna a řeholnice.

Přejít nahoru