13.4. 2014 Květná neděle9:30  mše začínající žehnáním ratolestí a průvodem

14.4. 2014 Pondělí Svatého týdne: 17:30 mše

16.4. 2014 Středa Svatého týdne : 17:30 mše

17.4.2014 Zelený čtvrtek: 19:30 mše na památku Večeře Páně

18.4.2014 Velký pátek: 17:30 velkopáteční obřad

19.4.2014 Bílá sobota:

  • 8:00 Denní modlitba církev – Modlitba se čtením a Ranní chvály;   první část křtu dospělých
  • 21:00 Velikonoční vigilie

20.4.2014 Slavnost  Zmrtvýchvstání Páně: 9:00 mše; na závěr žehnání pokrmů. Mše svatá je spojena s rozhlasovým přenosem, proto začíná přesně v 9:01.

21.4.2014 Pondělí velikonoční: 9:30 mše

ZPOVÍDÁNÍ:

Pokračovat ve čtení