Svatovojtěšský řád a Indiánky

Při kostelu sv. Vojtěcha organizuje mládež z našeho společenství pro menší děti možnost společného trávení času. Pro chlapce tak existuje „Svatovojtěšský řád“, pro dívky jsou tu pak „Indiánky“. Vedoucími jsou plnoletí odchovanci těchto aktivit, které jsou určeny pro děti ve věku cca 6 – 15 let. Scházejí se pravidelně v pátek od 16.30 hod. do 18 hod., během školního roku zpravidla organizují několik výprav o víkendu, vhodném svátku či „malých“ prázdninách. Během letních prázdnin se pak již tradičně koná tábor.

Aktuálními hlavními vedoucími rytířů a indiánek jsou Prokop Vopařil a Klára Buriánková, a budou rádi za každé nové členy.