Svatovojtěšský řád a Indiánky

Aktuální informace ohledně rytířů a indiánek naleznete v této rubrice.

Při kostelu sv. Vojtěcha organizuje mládež z našeho společenství pro menší děti možnost společného trávení času. Pro chlapce tak existuje „Svatovojtěšský řád“, pro dívky jsou tu pak „Indiánky“. Vedoucími jsou plnoletí odchovanci těchto aktivit, které jsou určeny pro děti ve věku cca 6 – 15 let. Scházejí se pravidelně v pátek od 16.30 hod. do 18 hod

Rytíři

Scházíme se každý pátek od 16:30 do 18:00 v kostele na pódiu za oltářem. Přes rok jezdíme tradičně na několik výprav (zimní – leden, jarní – květen a podzimní – říjen) a na konci srpna i tábor. Budeme rádi za každého nového rytíře. Pro jakékoliv informace se obracejte na naše vedoucí: Velmistr Prokop (739 129 822, voparil.prokop@seznam.cz) Kancléř Pepík ( 732 934 172) Setník Lukáš (608 070 688)

Indiánky 

Naše páteční schůzky se pořádají v kostele na ochoze anebo venku v okolí kostela (vždy se ale scházíme a následně rozcházíme v kostele). V průběhu roku také organizujeme příležitostné jednodenní výlety, letní tábory a nově i výpravy. Rády přivítáme do naše společenství nové členky 🙂

Na tuto stránku také zveřejňujeme aktuality ohledně schůzek, případně organizační informace k táborům apod. Pro jakékoliv další informace nebo dotazy nám můžete napsat na náš email (indianky.vojtech@gmail.com) anebo mi zavolat (Františka Iblová – 606 851 979).