Skupina 6.-9. třída

Milé děti, sejdeme se v kostele v pátek 22. května 2020 opět v 15.30 na náboženství!
Prosíme rodiče aby Prohlášení o bezinfekčnosti vytiskli a vyplnili a děti donesly na hodinu.
Moc se na vás těší Majka, Lenka, Katka a Milan

 

 

27.3

3.4

17.4

24.4

17.5