Setkávání maminek

Setkávání maminek s malými dětmi

Setkávání maminek s malými dětmi (0-5 let) probíhá pravidelně každou první a třetí středu v měsíci, vždy od 9:30 do 11:00 hod. v kostele sv. Vojtěcha na pódiu za oltářem (vchod z boční dětské lodi).

Setkávání je určeno primárně pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti, které teprve čeká nástup do mateřské školky.

Naším cílem je vytvořit prostor, kde bychom se mohly mezi sebou blíže seznámit, navázat nová přátelství, sdílet společná témata, vyměnit si vlastní zkušenosti a zároveň umožnit dětem si společně pohrát, zazpívat a třeba i něco vytvořit.

Kontaktní osobou je Marie Kubíková (marie.kubikova1@gmail.com).

Termíny setkání pro školní rok 2019-20: 

4. a 18. září
2. a 16. října
6. a 20. listopadu
4. a 18. prosince
15. ledna
5. a 19. února
4. a 18. března
1. a 15. dubna
6. a 20. května
3. a 17. června