Setkávání maminek

AKTUÁLNĚ: Setkávání bude probíhat i ve školním roce 2022/2023.

Setkávání maminek s malými dětmi (0-5 let) probíhá pravidelně každou první a třetí středu v měsíci, vždy od 9:30 do 11:00 hod. v kostele sv. Vojtěcha na pódiu za oltářem (vchod z boční dětské lodi) nebo venku (sraz v 9:30 před kostelem).

Naším cílem je vytvořit prostor, kde bychom se mohly mezi sebou blíže seznámit, navázat nová přátelství, sdílet společná témata, vyměnit si vlastní zkušenosti a zároveň umožnit dětem si společně pohrát.

Jsme otevření nově příchozím :).

Kontaktní osobou je Marie Kubíková (marie.kubikova1@gmail.com).