Chci darovat!

Svůj finanční dar prosím jednorázově nebo prostřednictvím trvalého příkazu zašlete na účet 331341061/0100.

Ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno a případně účel daru.  Jako variabilní symbol prosím uveďte kód pro typ daru: 3001 – nedělní sbírka, 3002 – dar na konkrétní účel vyhlášený duchovní správou, 3003 dar na úklid,  3004 dar na údržbu, 3005 dar na výzdobu, 3006 dar na topení a elektřinu 3007 – dar na ostatní potřeby duchovní správy, nebo speciální variabilní symbol vyhlášený duchovní správou pro konkrétní sbírku. Duchovní správa si vyhrazuje právo případný přebytek z účelově určeného daru využít pro ostatní potřeby duchovní správy “. 

Děkujeme!